Pri odobratí ženských pohlavných buniek – vajíčok podstupuje žena hyperstimuláciu vaječníkov a následnú extrakciu vajíčok. Táto procedúra so sebou prináša zvýšené riziká

 • vzniku ovariálneho hyperstimulačného syndrómu (viď nižšie),
 • ovariálnej torzie,
 • krvných zrazenín,
 • ochorenia obličiek,
 • predčasnej menopauzy,
 • ovariálnych cýst,
 • syndrómu chronickej panvovej bolesti,
 • mŕtvice,
 • rakoviny pohlavných orgánov a prsníkov (viď graf nižšie),
 • v niektorých prípadoch i smrť.

(Institute of Medicine and National Research Council)

 

Použitie lieku Clomiphene a riziko rakoviny vaječníkov (ovarian cancer), prsníkov (breast cancer) a endometria (endometrial cancer). Zdroj: Louise Brinton, National Cancer Institute, personal communication, 2006.

K symtómom ovariálneho hyperstimulačného syndrómu patria:

 • zväčšená veľkosť vaječníkov,
 • zvýšenie hmotnosti a zväčšený objem brucha,
 • nevoľnosť, hnačky a zvracanie,
 • bolesti v podbrušku,
 • zvýšená priepustnosť krvných ciev, čo vedie k akumulácii tekutiny v brušnej dutine,
 • ťažkosti s dýchaním,
 • hemokoncentráciu alebo zvýšenú koncentráciu červených krviniek,
 • problémy s obličkami a pečeňou
 • a v najvážnejších prípadoch krvné zrazeniny, zlyhanie obličiek až smrť.

Ďalšia veľmi častá komplikácia je viacpočetná gravidita. Viacpočetné tehotenstvá pritom zvyšujú riziko cisárskeho rezu, predlžujú pobyt v nemocnici, prinášajú mnohé riziká pre deti.

 

Literatúra uvádza aj súvislosť medzi hyperstimuláciou vaječníkov vysokými dávkami hormónov a zvýšeným výskytom rakoviny prsníka. Vychádza zo skúsenosti s hormonálnou liečbou postmenopauzálneho syndrómu a užívania antikoncepcie (Svoboda, 2017: IVF – je z hlediska vzniku karcinomu prsu skutečně neškodná?). V prípade substitučnej hormonálnej terapie bol problém identifikovaný po metaanalýzach WHO, ktoré ukázali signifikantne zvýšené riziko predovšetkým hypertenzie a mozgovej príhody. Isté pochybnosti vzbudzujú aj lieky Lupron a Synarel využívané na hyperstimuláciu ovárií. Obidva tieto lieky sú z kategórie X, čo znamená, že keď žena otehotnie počas užívania týchto liekov, spôsobí to poškodenie dieťaťa, teda sú teratogénom pre dieťa. Toto je extrémne dôležité u darkýň, ktoré nesmú byť sexuálne aktívne počas tohto procesu.