Štatistiky ukazujú nízku úspešnosť techník umelého oplodnenia. Napriek vysokým nákladom (finančným, zdravotným aj psychickým) zďaleka nie je zaručený úspech a získanie vytúženého dieťatka.

Len 26.2% cyklov končí pôrodom živého dieťaťa (zdroj štatistík z r. 2015, USA).

V tejto vzorke je zjavne vysoký počet viacnásobných tehotenstiev (tabuľka). Tieto sú dokázateľne spojené s nemalými rizikami.

Pri celkovom počte implantovaných embryí existuje globálna miera zlyhania viac ako 70% zo všetkých cyklov. (Andersen) Takmer dvom tretinám žien podstupujúcich IVF sa podarí otehotnieť až v šiestom cykle procesu. To vzhľadom na riziká pre ne vôbec nie je dobrá správa.

(Ne)úspešnosť značne silne závisí od veku matky: Aká je pravdepodobnosť pôrodu s normálnou pôrodnou hmotnosťou, pri jedinom živonarodenom za 1 cyklus umelého oplodnenia? (t.j. nie dvojičky, trojičky atď, ale 1 dieťa na tehotestvo)